Marimer

MORSKA VODA

voda je život
Kratak istorijat

Francuski biolog Rene Kuinton je 1897. godine dokazao da postoje sličnosti između mineralnog sastava morske vode i intersticijalne sredine i krvne plazme. Zaključio je da ljudski organizam mora dobro reagovati na tretmane i preparate koji sadrže supstance iz mora.
Sterilizovana morska voda koja je prilagođena molekularnoj koncentraciji ljudske plazme kroz razblaživanje sa sterilizovanom vodom naziva se „Kuinton Plasma“.

Postoje dva različita oblika morske vode: izotonični i hipertonični.
Zbog upadljive sličnosti između izotonične morske vode i telesnih tečnosti, posebno krvi, izotonična morska voda bila je poznata pod mnogim imenima kao što su:
• Morska plazma
• Okean plazma
• Morski serum

Izotonični rastvor morske vode

Prefiks „iso“ znači jednak. U medicini se kaže da je fluid izotoničan kada ima istu molekularnu koncentraciju kao krvna plazma. U slučaju slanog rastvora, to je jednako 9 delova na hiljadu čiste vode.
Prema tome, ako tečnost sadrži približno toliko molekula kao krvna plazma, za ovu tečnost se kaže da je izotonična.

Hipertonični rastvor morske vode

Kada je ova koncentracija veća od 9/1000, kaže se da je tečnost hipertonična. Morska voda ima koncentraciju od 35/1000. Hipertonična morska voda je prečišćena, nerazređena morska voda sakupljena pod posebnim uslovima na određenoj dubini u okeanu.
Za tečnost se kaže da je hipertonična ako je koncentracija rastvorenog materijala viša od koncentracije krvi.

Svojstva morske vode:

• Regeneracija tkiva
• Rebalansiranje (snabdevanje mineralima, u obliku koji se troši, trans-mineralizacijom)
• Obezbeđuje prirodni oblik minerala što u organizmu dovodi do njihovog pojačanog sinergističkog dejstva.
Može se primenjivati parenteralno, oralno ili spolja, naročito za probleme i poremećaje ORL kao što su sinusitis i rinitis.

Prednosti morske vode:

Redovno konzumiranje prečišćene morske tečnosti, u potpunosti osvežava i mineralizuje telo.
U davna vremena, Hipokrat, Platon i Euripid su takođe veličali prednosti morske vode. „More pere zla celog čovečanstva“ Euripid (420. pne).
• Morska voda: koncentracija svih elemenata

Zapravo, morska voda sadrži sve komponente Zemlje i njenih stanovnika koje se nalaze u Mendeljejevom periodnom sistemu.
Onima koji konzumiraju morsku vodu, ona pročišćava telo i hrani ga elementima koji su mu potrebni i koji mu nedostaju, posebno mineralima. Njena upotreba se preporučuje ili kao tretman visoke doze da bi se eliminisali toksini, ili kao dugoročna terapija za jačanje organizma.

GDE SE PROIZVODI PALETA PROIZVODA MARIMER ?

Čista 100% prirodna morska voda se prikuplja nedaleko od Saint-Malo.

Nastavi čitanje…

OTKRIJTE NAŠU MARIMER PALETU PROIZVODA